Επικοινωνία

Χρηματοδότηση και Επιτεύγματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Centre for Research and Technology-Hellas
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη
Δρ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τηλ.: +30 2310 498363
E-mail: