Δημοσιεύσεις

Χρηματοδότηση και Επιτεύγματα

  • A. Baxevani, C. Florou, F. Stergioudi, N. Michailidis, E. Nessi, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, 2022, Corrosion behavior of stainless steels in CO2 absorption process using aqueous solution of monoethanolamine (MEA), Junior EUROMAT, 19-22 July, 2022, Coimbra, Portugal
  • F. Tzirakis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, I. Tsivintzelis, 2022, Experimental Results and Modeling of Solvents used in CO2 Capture, In Proceedings of the 25th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 31 October – 3 November 2021, Brno, CZ (8 Pages)
  • Π. Καζεπίδης, Αθανάσιος Ι. Παπαδόπουλος, 2022, Δυναμική Μοντελοποίηση και Έλεγχος Διεργασιών Δέσμευσης CO2 με Διαλύτες Αλλαγής Φάσης, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής Πάτρα, 2-4 Ιουνίου 2022 (6 σελίδες)
  • F. Tzirakis, I. Tsivintzelis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, 2021, Assessment of Phase-Change Solvents used in CO2 Capture, European Symposium on Applied Thermodynamics, 5-9 July, 2021, Paris, France
  • F. Tzirakis, I. Tsivintzelis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, 2021, CO2 solubility in Aqueous Diethylenetriamine and Triethylenetetramine Solutions Used in Carbon Capture Applications, 5th EuGSC European Conference on Green and Sustainable Chemistry, 26-29 September, Thessaloniki, Greece